OFAW 20 Governance.png

Risiko for økonomisk kriminalitet

Velkommen til Oslo Fraud Awareness week, der vi deler kunnskap om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Årets seminar vil være interessant for de som arbeider med compliance og beskyttelse mot svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Seminaret passer for ansatte i bank og andre rapporteringspliktige foretak, styremedlemmer, daglig ledere, ledere, økonomisjefer, regnskapsførere, revisor og andre som har behov for å holde seg oppdatert om metodebruk og risikoer for "fraud & corruption".

Sett av 12. november fra kl 12:00 til 15:30. Arrangementet gjennomføres som webinar. 

Seminaret er gratis.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Seminar: Oslo Fraud Awareness Week

12. november 2020

12:00 til 15:30

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

No upcoming events at the moment
Fraud-Week-Logo-vertical.png
No upcoming events at the moment