oslofraudawarenessweek18.png
official supporter badge.jpg

Hvilke metoder og fremgangsmåter brukes ved økonomisk kriminalitet?

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og deler kunnskap om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Årets seminar vil være interessant for hvitvaskingsansvarlige og andre som arbeider med AML tiltak i rapporteringspliktig virksomhet. Seminaret passer også for de som arbeider med compliance og beskyttelse mot svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Seminaret passer for styremedlemmer, daglig ledere, ledere, internrevisorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert om metodebruk og risikoer for "fraud & corruption".

Sett av 13. november fra kl 13:00 til 18:00 i Forskningsparken, Oslo for å bli inspirert og få ny kunnskap om hvordan du beskytter virksomheten mot økonomisk kriminalitet.

Seminaret er gratis.

Seminar: Oslo Fraud Awareness Week

13. november 2018

13:00 til 18:00

Forskningsparken,

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

Program og foredragsholdere

13:00 - 13:10 | Introduksjon


Foredragsholder: advokat Erling Grimstad
13:10 - 13:50 | Hva gjør norske bedrifter for å beskytte seg mot korrupsjon?


Foredragsholder: Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International Norge.
13:50 - 14:30 | Terrorfinansiering - hvordan berører det norske foretak?


Foredragsholder: Politiet.
14:30 - 15:00 | Metoder for svindel


Foredragsholder: Anne Dybo, ØKOKRIM
15:00- 15:15 | Pause


Pause med enkel bevertning.
15:15 - 16:00 | Trender innen arbeidslivskriminalitet


Foredragsholder: Bjørn Marhaug, koordinator ved A-krimsenteret (Avdeling for arbeidslivskriminalitet i Skatteetaten)
16:00 - 17:45 | Compliance & AML (Anti Money Laundering) trends and challenges


Part 1: Introduction of ACAMS Nordics Chapter (https://www.acams.org/acams-chapters/nordics/) Part 2: Direkte og indirekte eierskap - erfaringer, utfordringer og praktiske løsninger Foredragsholder: Henning Alme Siebke, Head of LCI Risk & Quality i DNB. Part 3: Panel discussion: Anti Money Laundering legislation - similarities and differences in the Nordic countries. Participants from Denmark, Finland, Norway and Sweden. These presentations will be held in English.
17:45 - 18:00 | Avslutning og oppsummering


Foredragsholder: advokat Erling Grimstad