Oslo Fraud Awareness Week 2017

Hvordan kan digitalisering og god ledelse beskytte virksomheten mot økonomisk kriminalitet?

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til Oslo Fraud Awareness Week 2017. Seminaret passer for ledere, styremedlemmer, gründere, IT utviklere, og de som arbeider med salg- markedsføring, risikohåndtering, compliance, anti-hvitvasking, antikorrupsjon, internrevisjon, revisjon, regnskapsføring og kontroll eller rådgivning innenfor etikk og CSR.

Sett av mandag 13. november fra kl. 13:30 til 17:30 i Forskningsparken, Oslo for å bli inspirert og få ny kunnskap om hvordan du beskytter virksomheten mot økonomisk kriminalitet.

13. november

kl 13:30 - 17:30

Forskningsparken

Gaustadalléen 21

Hvordan kan digitalisering og god ledelse beskytte virksomheten mot økonomisk kriminalitet?

Program mandag 13. november 2017:

Introduksjon til Oslo Fraud Awareness Week 2017 

kl. 13:30 - 13:40

Hva kan vi lære av de største sakene om økonomisk kriminalitet?

Foredragsholder: Erling Grimstad

kl. 13:40 - 14:00

Digitalisering som avslører mistanken - eksempler på verktøy og metoder

Foredragsholder: Lars Wilberg

kl. 14:00 - 14:30

Pause

Standard for antikorrupsjonsarbeid - beredskap og barrierer

Foredragsholder: Jørgen Hanson

kl. 14:45 - 15:20

Skap felles forståelse! Hvordan kartlegge og vise hvilke lover og regler som gjelder for ansatte og prosessene de er involvert i? 

Foredragsholder: Ian Stendera

kl. 15:20 - 16:00

Pause

Kriminalitetsforebygging i samarbeid med næringslivet

Foredragsholder: Anne-Catherine Gustafson

kl. 16:15 - 16:45

Erfaringer fra compliance utdanning i Norden

Foredragsholder: Tormod Tingstad

kl. 16:45 - 17:15

Avslutning og oppsummering

kl 17:15 - 17:30

Foredragsholdere

Anne-Catherine Gustafson

Politiinspektør, Politidirektoratet

Anne-Catherine arbeider i Politidirektoratet og er virksomhetsutvikler på offentlig/privat samarbeid. Hun har 10 års erfaring fra Kripos innen fagfeltet etterretning og analyse samt næringslivskontakt. Hun har utdannelse fra Politihøgskolen og innen ledelse, samspill og organisasjonsutvikling (BI). 

Hun vil fortelle hvordan politiet driver kriminalitetsforebygging i samarbeid med næringslivet.

Erling Grimstad

Advokat og rådgiver, Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Erling er initiativtaker til Oslo Fraud Awareness Week 2017 og vil lede seminaret. Han vil blant annet gjennomgå noen hovedårsaker til at økonomisk kriminalitet skjer og gi oss innblikk i tiltak som kan beskytte virksomheter mot risikoen for misligheter.

Han bistår virksomheter med krisehåndtering og avdekking av mistanke om misligheter. Han hjelper også virksomheter med etterlevelse (compliance) av GDPR, hvitvaskingsloven, krav for å motvirke korrupsjon (UK Bribery Act/FCPA o.a.) og beskyttelsestiltak mot økonomisk kriminalitet. Erling har bakgrunn fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet i roller som gransker, rådgiver, nestleder i ØKOKRIM, førstestatsadvokat og politietterforsker.

Lars Wilberg

Director, KPMG

Lars vil dele erfaringer om hvordan undersøkelser av mistanke om misligheter kan digitaliseres.

Han er en av Nordens fremste spesialister innen computer forensic med lang erfaring i å bistå oppdragsgivere med faktaundersøkelser/gransking, antikorrupsjonstiltak og andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Han har spesialkompetanse på sikring av data og analyse av elektronisk lagret informasjon, herunder gjenoppretting av slettet informasjon og identifisering av elektroniske spor knyttet til regelbrudd og misligheter. Lars har bakgrunn fra etterforskning i politiet relatert til økonomisk- og datarelatert kriminalitet, blant annet ved ØKOKRIM og Kripos.

Jørgen Hanson

Tjenesteansvarlig, DNV GL (Det Norske Veritas)

Jørgen er ansvarlig for utvikling, presentasjon og kundehåndtering av alle prosjekter i DNV GL knyttet til etikk og CR. Han har erfaring fra utvikling av verktøy innen risk assessment, codes of conduct, dilemma trening for ulike typer av virksomheter og CSR.

Jørgen vil dele sine synspunkter innen arbeidet med den internasjonale antikorrupsjon standarden. Hva betyr en sertifiseringsprosess i praksis og hvordan kan den være med å styrke arbeidet virksomheter gjør for å forebygge og å avdekke korrupsjon? Jørgen Hanson forteller kort om hvilke erfaringer de har hatt med den nye, krevende, standarden så langt.

Ian Stendera

VP Customer Development, Ardoq

Ian vil presentere det compliance verktøyet som Ardoq har utviklet over flere år.

Han begynte i Ardoq tidlig 2015 og tok føringen i alle salgs- og markedsføringsaktiviteter, samt i arbeidet med å utvikle et nettverk av samarbeidspartnere. Nå, tre år senere, har Ardoq 16 ansatte og kunder over hele kloden i nesten alle industrier. Det siste året har Ian viet oppmerksomheten sin til GDPR og samarbeidet med noen av Ardoqs største kunder for å utvikle en god måte å dokumentere GDPR-etterlevelse, automatisere gapanalyser og samtidig bygge et beslutningsgrunnlag for endringsprosesser. Ian er verken jurist, sertifisert DPO eller virksomhetsarkitekt, men en dyktig pragmatiker som ikke lar seg villede av all skremselspropaganden rundt GDPR.

Tormod Tingstad

Advokat og assosiert partner, Kammeradvokaten i Danmark

Tormod Tingstad er rådgiver for virksomheter innenfor compliance og corporate governance, særlig om forhold knyttet til korrupsjon, hvitvasking og andre typer virksomhetskriminalitet. Tormod har lang erfaring fra å lede større interne undersøkelser av komplekse og ofte internatsjonale forhold, blant annet i den finansielle sektoren. Tormod bistår hovedsakelig private virksomheter. 

Please reload