Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Tema: Håndtering av varslingssaker i bistandsorganisasjoner

Seminaret er gratis. 

Problemer med påmelding? Send oss en e-post: hello@governance.no

Bistandsseminaret vil avholdes som webinar. 

No upcoming events at the moment

Program og foredragsholdere

No upcoming events at the moment

Seminar for bistandssektoren

28. april 2021

10:45 til 13:15

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no