Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Tema: Internkontroll i bistandsorganisasjoner for å forebygge misligheter og korrupsjon. 

Seminaret er gratis. 

Problemer med påmelding? Send oss en e-post: hello@governance.no

Bistandsseminaret vil avholdes som webinar. 

Program og foredragsholdere

Seminar for bistandssektoren

22. april 2020

13:30 til 15:45

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no