Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Seminaret har som mål å dele kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre at midlene eller tjenestene når frem, og blir benyttet i samsvar med kravene som donorer og bistandsorganisasjoner har satt, i tillegg til krav fra samfunnet.

Derfor vil vi dele kunnskap om hvordan misligheter og regelbrudd skjer, hvordan de skjer og hva som kan gjøres for å håndtere risikoen. På Bistandsseminaret får du ny kunnskap om hvordan du bør håndtere risikoen for misligheter, regelbrudd og korrupsjon. 

Seminaret er gratis. 

Program og foredragsholdere

Seminar for bistandssektoren

25. april 2019

13:30 til 17:30

Forskningsparken,

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no