Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å årlig arrangere seminar for bistandssektoren. Målgruppen er først og fremst alle de som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad eller foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Seminaret har som mål å dele kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre at midlene eller tjenestene når frem, og blir benyttet i samsvar de krav som donorer og bistandsorganisasjoner har satt til seg selv, i tillegg til krav fra omverden. 

Når er neste seminar?